Tên miền

VietnamRegistry cung cấp đa dạng tên miền với giá tốt để bạn lựa chọn bảo vệ Thương hiệu.

Lựa chọn tên miền để bảo vệ Thương hiệu!

  • .vn 750K
  • .com.vn 650K
  • .com 239K 299K
  • .net 269K 319K
  • .asia 266K 316K
  • .info 285K 370K
  • .biz 256K 305K

Bảng giá tên miền Việt Nam

Tld Register(1)+(2)
(Không chịu thuế GTGT)
Dịch vụ Register
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Transfer(2)
(Không chịu thuế GTGT)
Dịch vụ Transfer
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Renew(2)
(Không chịu thuế GTGT)
Dịch vụ Renew
(Chưa bao gồm 10% VAT)
.vn 550.000 đ 200.000 đ 350.000 đ 100.000 đ 350.000 đ 100.000 đ
.com.vn 450.000 đ 200.000 đ 250.000 đ 100.000 đ 250.000 đ 100.000 đ
.net.vn 450.000 đ 200.000 đ 250.000 đ 100.000 đ 250.000 đ 100.000 đ
.biz.vn 450.000 đ 200.000 đ 250.000 đ 100.000 đ 250.000 đ 100.000 đ
.edu.vn 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ
.org.vn 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ
.pro.vn 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ
.info.vn 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ
.int.vn 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ
.ac.vn 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ
.health.vn 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ
Tên miền địa giới hành chính 270.000 đ 200.000 đ 150.000 đ 100.000 đ 150.000 đ 100.000 đ

Ghi chú:
(1): Lệ phí đăng ký tên miền
(2): Duy trì tên miền
(1), (2): Biểu mức thu phí, lệ phí tên miền quốc gia “.vn” tại Thông tư số 208/2016/TT-BTC do nhà nước quy định, là khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước, không chịu thuế.

Bảng giá tên miền Quốc tế

Tld Register
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Transfer
(Chưa bao gồm 10% VAT)
Renew
(Chưa bao gồm 10% VAT)
.com 239.000 đ 219.000 đ 299.000 đ
.asia 316.000 đ 266.000 đ 316.000 đ
.net 269.000 đ 239.000 đ 319.000 đ
.org 339.000 đ 261.000 đ 339.000 đ
.info 370.000 đ 285.000 đ 370.000 đ
.company, .work, .business 181.000 đ 152.000 đ 181.000 đ
.link, .click 226.000 đ 190.000 đ 226.000 đ
.top 249.000 đ 209.000 đ 249.000 đ
.us 249.000 đ 209.000 đ 249.000 đ
.xyz 271.000 đ 228.000 đ 271.000 đ
.club 280.000 đ 235.000 đ 280.000 đ
.biz 305.000 đ 256.000 đ 305.000 đ
.review, .trade, .accountant 316.000 đ 266.000 đ 316.000 đ
.name 339.000 đ 304.000 đ 339.000 đ
.vip 339.000 đ 285.000 đ 339.000 đ
.center, .city, .email, .group, .today, .agency 411.000 đ 346.000 đ 411.000 đ
.family, .mobi, .news, .space, .studio, .website 475.000 đ 399.000 đ 475.000 đ
.site, .wiki, .co 588.000 đ 494.000 đ 588.000 đ
.help, .me 610.000 đ 513.000 đ 610.000 đ
.cafe, .coffee, .land, .life, .works, .marketing, .media 633.000 đ 532.000 đ 633.000 đ
.blog, .cooking, .fashion, .wedding 655.000 đ 551.000 đ 655.000 đ
.tv, .online 735.000 đ 617.000 đ 735.000 đ
.tech 1.040.000 đ 873.000 đ 1.040.000 đ
.camera, .tours 1.044.000 đ 877.000 đ 1.044.000 đ
.store 1.175.000 đ 987.000 đ 1.175.000 đ
.baby 1.582.000 đ 1.329.000 đ 1.582.000 đ
.green, .global 1.675.000 đ 1.407.000 đ 1.675.000 đ