Chính sách hoàn tiền

Quy định về chính sách hoàn tiền

Khách hàng sẽ được hoàn tiền trong vòng 30 ngày đầu tiên tính từ ngày kích hoạt dịch vụ. Số tiền và hình thức hoàn tiền sẽ phụ thuộc vào trường hợp hoàn tiền cụ thể được quy định trong chính sách hoàn tiền này.

1. Hoàn tiền & Hoàn tiền 100%

Khách hàng sẽ được hoàn tiền 100% giá trị dịch vụ trong vòng 30 ngày đầu tiên kể từ ngày kích hoạt dịch vụ.

Nếu như giao dịch hoàn tiền phát sinh tại thời điểm vượt ngoài mốc 30 ngày kể từ ngày kích hoạt dịch vụ thì đối với các trường hợp hủy dịch vụ được chấp nhận hoàn tiền, hạ cấp dịch vụ, chuyển đổi dịch vụ dẫn tới phát sinh số dư sau khi trừ chi phí cho gói dịch vụ mới thì số dư này sẽ được cộng vào số dư tài khoản của tài khoản khách hàng dùng mua các dịch vụ khác của VietnamRegistry. Số dư này không được phép chuyển đổi thành tiền mặt.

2. Điều kiện hoàn tiền.

Chính sách hoàn tiền chỉ áp dụng đối với gói dịch vụ thanh toán cho kỳ hạn 6 tháng trở lên.

Chính sách hoàn tiền chỉ được áp dụng một lần duy nhất đối với mỗi một khách hàng, nếu khách hàng yêu cầu hoàn tiền mà có một trong các thông tin sau trùng với dữ liệu khách hàng/dịch vụ đã được hoàn tiền của công ty thì yêu cầu hoàn tiền sẽ bị từ chối:

Cùng một người yêu cầu (Cùng số CMND).
Tên miền sử dụng trên gói dịch vụ.
Số điện thoại đăng ký trên thông tin khách hàng khi đăng ký dịch vụ.

Chính sách hoàn tiền không áp dụng đối với dịch vụ tên miền, bản quyền phần mềm, phần mềm chứng chỉ số ssl, dịch vụ thuê máy chủ và chỗ đặt máy chủ.

3. Thay đổi chính sách

VietnamRegistry có toàn quyền thay đổi, bổ sung nội dung chính sách hoàn tiền này không cần phải thông báo trước.